Calendari

El centre té diversos calendaris per organitzar els esdeveniments i les tasques. L’enllaç a tots ells es troba dins la Zona de professorat, dins la Zona d’alumnat si dins la Zona de famílies.