Comunicació

PORTAL WEB

El centre disposa d'un web amb la informació pública. S'hi poden trobar informacions estàtiques, que es revisen periòdicament (documentació, claustre, dates del curs, etc.) i articles dinàmics sobre el que va succeint al centre dia a dia.

Aquest web està realitzada pel coordinador TIC del centre. 

XARXES SOCIALS

Tenir xarxes socials per a un col·legi pot ser extremadament beneficiós tant per a la institució com per a la seva comunitat:Les xarxes de comunicació oficials de l'escola son: @colemontse_bcn (Instagram), @colemontse (X) i @collegimontserratbarcelona3107 (youtube).

THINK.1TV

Think 1TV és una televisió online educativa dirigida a docents i famílies para compartir coreografiàs didàctiques i experiències educatives per mostrar les activitats didàctiques i formatives que es realitzen a l'escola.

COMUNICACIONS AMB LES FAMÍLIES

Totes les informacions amb les famílies es realitzaran per un dels següents canals:

NEWSLETTER SETMANAL

Amb l'objectiu de fomentar una relació oberta i transparent entre la comunitat escolar i les famílies, hem implementat un newsletter setmanal que resumeix les activitats, esdeveniments i avenços més destacats de la setmana anterior. Creiem que aquesta iniciativa contribueix a construir un vincle més fort entre l'escola i les famílies.

La Newsletter setmanal inclou informació sobre els següents aspectes:

Aquesta iniciativa té com a finalitat assegurar que les families i professorat estiguin sempre al corrent de les activitats escolars i que puguin participar activament.