Part estratègica

Seguint les indicacions del document definició de l'EDC, s'ha estructurat aquesta part en 4 fases: Diagnosi, Objectius, Planificació i Seguiment, i Avaluació i millora.