Objectius a partir de la diagnosi

OBJECTIU 5 DE L'EDC

MILLORAR L'ACOLLIMENT DIGITAL DE LES FAMÍLIES

Diagnosi 

Un percentatge significatiu de les famílies no utilitza de forma regular la plataforma de comunicació.

Un percentatge significatiu de les famílies no és prou competent digitalment per poder fer el seguiment de feines dels seus fills/es (gestió del calendari, accés a tasques telemàtiques, etc.)

El centre no té coneixement de l'equipament tecnològic de l'alumnat a la llar (connectivitat, ordinador o d'altres dispositius equivalents).

OBJECTIU 6 DE L'EDC

MILLORAR EL SEGUIMENT DE L'ADQUISICIÓ DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DE L'ALUMNAT

Diagnosi 

Hi ha mecanismes de valoració global d’adquisició de la competència digital, però no n’hi ha d'avaluació de les diferents dimensions de la competència.