Temporització i indicadors

Per fer la temporització i s'utilitza el següent full de càlcul 

EDC Col·legi Montserrat - Objectius